Nałęczów, 19.09.2021
niedziela
Park Zdrojowy Nałęczów
Park Zdrojowy w Nałęczowie
Wąwozy Nałęczów
Nałęczowskie wąwozy
Malownicza okolica
Malownicza okolica
Sanatorium Uzdrowiskowe
Uzdrowisko
Architerura budynków w Nałęczowie
Nałęczowska architektura
Nawigacja: › StartPrywatne Sanatorium › analiza transakcyjna

Analiza transakcyjna

Psychoterapia - Analiza Transakcyjna (indywidualna, grupowa, małżeńska)

Analiza Transakcyjna, kierunek (szkoła) w światowej psychoterapii, została zapoczątkowana przez amerykańskiego psychiatrę - Erica Berne.

Analiza Transakcyjna zakłada, że człowiek funkcjonuje psychicznie na trzech poziomach, określanych przez Berna jako stany "Ja", a będącymi odrębnymi strukturami psychicznymi, czy też elementami osobowości. Jest to stan dziecięcy "Dziecko", rodzicielski "Rodzic" i dojrzały "Dorosły".

Stany te w sposób dynamiczny oddziaływują na siebie, przejmując w różnych momentach sternictwo psychiczne. Najwcześniej uaktywnia się "Dziecko", które jest w znacznym stopniu uwarunkowane genetycznie. Ostatecznie formuje się ono w ciągu pierwszych sześciu lat życia i nie ulega dalszym zmianom.

Struktura dziecięca odgrywa w funkcjonowaniu człowieka istotną rolę. W ramach tej struktury, kształtują się między innymi postawy egzystencjalne (stosunek do siebie i innych ludzi), gry, które sterują zachowaniem w sytuacjach społecznych wielu ludzi, a także skrypt życia.

Skrypt, to inaczej scenariusz życia ludzkiego, wyznaczany określonymi nakazami i zakazami z okresu wczesnodziecięcego, który człowiek realizuje całkowicie nieświadomie.

Szczególnym problemem są tak zwane skrypty "przegrywające", wiążące się z powtarzającymi się, niepomyślnymi ciągami wydarzeń, których interpretacja, bez ujawnienia owego skryptu jest bardzo trudna.

Analiza skryptu życia, dająca możliwość "wyjścia poza skrypt" i świadomego sterowania własnym życiem jest jednym z podstawowych celów Analizy Transakcyjnej.

Polski Ośrodek Analizy Transakcyjnej stworzył w Lublinie wieloletni prezydent Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej Prof.zwycz. dr n. med. Hab. Marek Masiak certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii.

Profesor Masiak osobiście prowadzi psychoterapię klientów "Prywatnego Sanatorium". Psychoterapia rodzin, uwzględnia dodatkowo kierunek "ekologiczny" psychoterapii, wprowadzony przez Prof. Danutę Mostwin oraz inne kierunki i techniki psychoterapeutyczne.Nałęczów. Cisza, spokój oraz uzdrowiskowy klimat Nałęczowa stwarza dogodne warunki do odpoczynku i dobrego samopoczucia.
Już dziś zarezerwuj komfortowe pokoje gościnne z łazienkami w Nałęczowie. Willa Boże Oko.