Nałęczów, 19.09.2021
niedziela
Park Zdrojowy Nałęczów
Park Zdrojowy w Nałęczowie
Wąwozy Nałęczów
Nałęczowskie wąwozy
Malownicza okolica
Malownicza okolica
Sanatorium Uzdrowiskowe
Uzdrowisko
Architerura budynków w Nałęczowie
Nałęczowska architektura
Nawigacja: › StartPrywatne Sanatorium › Zaburzenia lękowa

Zaburzenia lękowe

Lęki (zaburzenia lękowe) są zjawiskiem częstym we współczesnym świecie, są też źródłem wielu cierpień i wielu komplikacji życiowych.

Przeżycia lękowe często nie są ujawniane nawet osobom bliskim, stanowią przez to niejednokrotnie intymną sferę przeżyć, trwającą przez wiele lat. Lęki mogą w istotny sposób wpływać negatywnie na kształtowanie linii życia i aktywność psychospołeczną człowieka.

Znamy wiele rodzajów lęku. Wyróżnić jednak należy przede wszystkim zaburzenia lękowe pod postacią fobii, następnie lęki napadowe określane także jako lęki paniczne, zaburzenie lękowe uogólnione oraz różne formy zaburzeń mieszanych lękowo depresyjnych. Ponadto zaliczamy do tej grupy zaburzeń także zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (określane poprzednio jako nerwica natręctw) a także reakcję na ciężki stres.

Lęki typu fobii są wywoływane przez określone sytuacje, które u innych osób nie powodują żadnych szczególnych reakcji, bądź też mogą być konsekwencją kontaktu z różnymi przedmiotami, zwierzętami lub zjawiskami (np. burza z wyładowaniami atmosferycznymi). Stosunkowo częstymi formami lęków typu fobii są agorafobia i fobia społeczna.

Agorafobia to przeżywanie niekiedy bardzo intensywnego, paraliżującego lęku, wiążącego się zarówno z kontaktem z otwartą przestrzenią, jak i sytuacją przebywania w pomieszczeniach zamkniętych szczególnie, kiedy znajduje się w nich wiele osób np. w autobusie, czy w wypełnionym wiernymi kościele. Co wiąże się z poczuciem niemożności wydostania się na zewnątrz i uzyskania pomocy w przypadku możliwego zagrożenia, które osoby te w różny sposób sobie wyobrażają. Osoby z agorafobią często obawiają się samotnie wychodzić z domu bądź też samotnie przebywać w domu.

Fobia społeczna to przeżywanie silnego lęku bądź też różnych form dyskomfortu w kontakcie z obcymi ludźmi, szczególnie z grupą ludzi. Wielokrotnie osoby te izolują się permanentnie od życia społecznego. Zarówno agorafobia, fobia społeczna jak i inne rodzaje fobii mogą występować pod postacią zaburzeń mieszanych lękowo depresyjnych.

Lęki paniczne (napadowe lęki paniczne) polegają na nagłym występowaniu bardzo nasilonego, paraliżującego lęku, połączonego często z poczuciem zagrożenia życia i licznymi towarzyszącymi objawami wegetatywnymi. Lęki te nie trwają zbyt długo i nie są związane z jakąś konkretną sytuacją wywołującą. Po ustąpieniu ostrego napadu lęku panicznego, zwykle pojawia się lęk przed wystąpieniem następnego napadu.

Zaburzenie o charakterze lęku uogólnionego to trwający przewlekle często przez wiele lat stan wewnętrznego napięcia psychicznego, połączony z poczuciem obaw i niepokoju dotyczącego bardzo wielu aspektów codziennego życia. Jest to stałe martwienie się niejako na wyrost w odniesieniu do różnych zagrożeń dotyczących najczęściej osób z najbliższej rodziny lub innych bliskich osób.

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne jest również zjawiskiem stosunkowo częstym, choć stopień nasilenia objawów jest bardzo różny u różnych osób, występują tu natręctwa myślowe i przymusy ruchowe, które niekiedy mają charakter rytuałów. Przeżywanie zarówno natręctw myślowych jak i przymusów ruchowych jest dla wielu ludzi źródłem cierpień a jednocześnie nierzadko poczucia upokorzenia, myśli te bowiem i czynności przymusowe postrzegane są przez osoby z tym zaburzeniem jako objawy absurdalne, bądź niezwykle przykre ze względu na ich charakter i treść. Myśli natrętne mogą mieć bowiem charakter bluźnierczy czy obsceniczny, a przymusy ruchowe, poza typowymi sprawdzaniami czy powtórzeniami czynności, mogą mieć niekiedy bardzo dziwaczny charakter.

Próba świadomego wyeliminowania natręctw i przymusów poprzez sprzeciwianie się im i nierealizowanie ich, powoduje zwykle nasilenie niepokoju i napięcia. Często do zaburzeń o charakterze natręctw i przymusów dołączają się także objawy depresji.

Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne pojawiają się jako następstwo szczególnych wydarzeń życiowych na przykład o charakterze katastroficznym, przebiegających z poczuciem zagrożenia życia lub innych tego typu wydarzeń. W związku ze znacznym zróżnicowaniem ewentualnych czynników stresowych, ich nasileniem, długością trwania, a także zróżnicowaniem w zakresie sposobu reagowania na sytuację stresową różnych osób, symptomatologia owych zaburzeń jest dosyć zróżnicowana. Często pojawiają się objawy lękowe, depresyjne, stany niepokoju a także natrętne wspomnienia przeżytej sytuacji urazowej.

Nieleczone zaburzenia o charakterze reakcji na ciężki stres mogą powodować długotrwałe zmiany w funkcjonowaniu psychospołecznym człowieka.

W leczeniu powyższych zaburzeń stosujemy zarówno farmakoterapię jak i różne formy psychoterapii.

Skutecznie pomożemy wyleczyć Twoje dolegliwości!
Już teraz sprawdź jak skontaktować się z nami.


Nałęczów. Cisza, spokój oraz uzdrowiskowy klimat Nałęczowa stwarza dogodne warunki do odpoczynku i dobrego samopoczucia.
Już dziś zarezerwuj komfortowe pokoje gościnne z łazienkami w Nałęczowie. Willa Boże Oko.